HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KIZEK René, ADAM Vojtěch
(Mendelova univerzita v Brně)


Impakt faktor Listů cukrovarnických a řepařských v roce 2009
The Impact Factor of Listy Cukrovarnicke a Reparske in 2009


In mid-June, ISI Web of Knowledge publishes current values of the most important scientometric indicator, the so-called Impact factor. The Czech Republic has issued a number of periodicals, but only a fraction of them are included in Web of Science database, thus having an Impact factor. In the region focusing on agricultural issues, ten journals including Listy cukrovarnicke a reparske is indexed by ISI. Here, the development of impact factor of Listy cukrovarnicke a reparske from 2000 to 2009 and citations of individual articles are discussed.

Key words: scientometry, citation, impact factor, Web of Sciece, Scopus.

V polovině měsíce června je pravidelně zveřejněna v databázi ISI Web of Knowledge informace o aktuálních hodnotách scientometrického ukazatele, tzv. impakt faktoru. V České republice je vydávána řada periodik, ale pouze zlomek z nich je zařazen do databáze Web of Science, tedy mající impakt faktor. V oblasti zaměřené na zemědělskou problematiku je v databázi soustředěno deset periodik, včetně Listů cukrovarnických a řepařských. V předkládaném příspěvku je diskutován vývoj impakt faktoru Listů cukrovarnických a řepařských od roku 2000 do roku 2009 včetně citovanosti jednotlivých článků.

Klíčová slova: scientometrie, citace, impakt faktor, Web of Sciece, Scopus.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (12): 454-455.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz