HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZÍTKA Ondřej1, VODIČKA Ondřej2, ADAM Vojtěch1, BABULA Petr2, HAVEL Ladislav1, KUMMEROVÁ Marie3,
BEKLOVÁ Miroslava2, TRNKOVÁ Libuše3, KIZEK René1
(1Mendelova univerzita, 2Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, 3Masarykova univerzita, 4Radanal s.r.o.)


Kapalinová chromatografie s UV detekcí jako nástroj pro simultánní stanovení devíti polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs)
Liquid chromatography with UV detection as a tool for simultaneous detection of nine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)


Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) belong to the most frequently occurring organic pollutants in environment besides polychlorinated compounds. Their influence on organisms is relatively well understood in animals especially humans. On the other hand, the influence of PAHs on plants has not yet been adequately explained and described. In this study, we have attempted to develop a rapid method of high performance liquid chromatography (HPLC) using chromatographic columns with reversed phase and UV detection for rapid separation and simultaneous determination of nine polycyclic aromatic hydrocarbons fluoranthene, benzo[a]pyrene, pyrene, naphthalene, anthracene, benzo[a]anthracene, methylanthracene, triphenylene and coronene. The detection limit ranged down to sub-micrograms per ml for all studied PAHs.

Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), high performance liquid chromatography (HPLC), optimization, environmental analysis.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 421.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz