HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUMMEROVÁ Marie, ZEZULKA Štěpán, VÁŇOVÁ Lucie
(Masarykova univerzita v Brně)


Využití fluorescence chlorofylu pro hodnocení fytotoxicity organických polutantů
The use of chlorophyll fluorescence for evaluation of phytotoxicity of organic pollutants


Polycyclic aromatic hydrocarbon fluoranthene (0–100 μg/l) induced in faba bean, maize and sunflower plants after 29 days of cultivation a significant decrease of the content of photosynthetic pigments and influenced parameters of induced chlorophyll fluorescence. Significant increase in F0 value and decrease in FV/FM and  φII was found.

Key words: Fluoranthene, photosynthetic pigments, chlorophyll fluorescence, faba bean, maize, sunflower.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 410-411.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz