HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen, BUBNÍK Zdeněk
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)


Příklady použití obrazové analýzy v řepařství a cukrovarnictví
Examples of image analysis applications in beet cultivation and sugar technology


Nowadays, many applications of digital image analysis focus on food quality and grading. The short review ponders on image analysis applications in the area of beet cultivation, sugar technology and coherent processes. The chosen examples are motivated by reduction of economic inputs and improving the technology to provide required quality of raw materials and products.

Key words: digital image analysis, beet cultivation, soil structure, beet shape, tarehouse, carbonation mud, sugar crystal, waste water treatment.

V současnosti existuje mnoho aplikací obrazové analýzy zaměřených na kvalitu potravin a jejich třídění. Článek poskytuje příklady možností využití této metody v oblasti pěstování řepy, cukrovarnické technologie a v návazných procesech. Vybrané příklady jsou orientovány především ke snižování ekonomických vstupů a zdokonalení technologie při zajištění požadované jakosti surovin a produktů.

Klíčová slova: digitální obrazová analýza, pěstování řepy, struktura půdy, tvar řepy, přejímka řepy, saturační kal, krystal cukru, čištění odpadních vod.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 380–384.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz