HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HONSOVÁ Hana, ŠTRANC Přemysl, BEČKA David, BEČKOVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Energetická hodnota krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství
Energetic value of fodder and sugar beet in organic farming


Six fodder beet varieties were compared in three-year experiments at ecological area in Uhříněves (in 2005 and 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon, in 2007 Bučanský žlutý válec site of Kostelecká Barres) and one sugar beet variety Merak (in 2005 and 2006). Energetic value in dry matter was detected. The differences among years of growing and varieties were detected. In comparison of the varieties the highest energetic value had varieties of fodder beet Starmon and Jamon. The variety of sugar beet Merak had higher energetic value of one kilogram roots than the fodder beet.

Key words: fodder beet, varieties, ecological farming, energetic value.

Na ekologické ploše v Uhříněvsi bylo v tříletých pokusech porovnáváno šest odrůd krmné řepy (v letech 2005 a 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon a cukrovka Merak, v roce 2007 Bučanský žlutý válec místo Kostelecké Barres) a jedna odrůda cukrové řepy Merak v letech 2005 a 2006. V sušině byla stanovena energetická hodnota - metabolizovaná energie, brutto energie, netto energie laktace a netto energie výkrmu. Mezi jednotlivými ročníky pěstování i mezi odrůdami byly zjištěny významné rozdíly. V porovnání odrůd krmné řepy nejvyšší energetickou hodnotu dosáhly odrůdy Starmon a Jamon. Odrůda cukrovky Merak vykázala vyšší energetickou hodnotu na kilogram bulev, než krmná řepa.

Klíčová slova: krmná řepa, odrůdy, ekologické pěstování, energetická hodnota.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (11): 360–362.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz