HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JŮNOVÁ MACKOVÁ Adéla
(Archiv Národního Muzea a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)


Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu
Czechoslovak Sugar Industry in Iran


This study examines the Czechoslovak export to Iran in the interwar period. Oriental trade granted good possibilities for the Czechoslovak industry, mainly during the Great Depression. During the 1930s, ČKD and Škodovy závody exported machinery for the Iranian sugar industry. Due to these works, many Czechoslovak citizens came to Iran.

Key words: sugar, sugar industry, Škodovy závody, Iran, government contract.

Příspěvek se věnuje problematice československého vývozu v meziválečné době, kdy si československý průmysl hledal nová odbytiště pro své výrobky. Orient skýtal značné vývozní možnosti a obzvláště Írán, který budoval svůj národní průmysl, byl zajímavým trhem, hlavně v době velké světové krize. Ve 30. letech 20. st. vyvezly ČKD a Škodovy závody do Íránu strojní zařízení pro cukrovarnický průmysl. V souvislosti s výstavbou cukrovarů nacházíme v Íránu početnou československou komunitu.

Klíčová slova: cukr, cukrovar, Írán, Škodovy závody, státní zakázka.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 349–351.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz