HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LINHARTOVÁ Klára
(Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova)


Nejstarší historie cukrovaru v Ovčárech
The Oldest History of the Sugar Factory in Ovčáry


The contribution deals with the oldest history of the sugar factory in Nové Dvory – Ovčáry near the town of Kutná Hora. The sugar factory was built in Nové Dvory on the demesne of the Choteks, the owners of the Kačina Castle, in 1836. In 1861, the sugar factory was transferred to Ovčáry (which is a part of Nové Dvory today) and it was extended in the subsequent years. After WW1, the plant in Ovčáry was transformed into an agricultural joint-stock sugar factory, which was developing further. The paper follows history of the sugar factory from its establishment up to 1923; (the production of sugar, however, continued there successfully for the next seven decades).

Key words: Nové Dvory, Ovčáry, sugar production, sugar factory, Count Chotek, agrarian joint-stock sugar factory.

Příspěvek popisuje nejstarší historii cukrovaru v Nových Dvorech – Ovčárech u Kutné Hory. Cukrovar byl postaven v Nových Dvorech v roce 1836 na panství Chotků, majitelů zámku Kačina. V roce 1861 byl přemístěn do Ovčár (dnes část Nových Dvorů) a v dalších letech byl rozšiřován. Po první sv. válce se ovčárecký závod transformoval na rolnický akciový cukrovar a poté se dále rozvíjel. Článek sleduje jeho historii od vzniku do roku 1923 (výroba cukru zde však úspěšně pokračovala ještě dalších sedm desetiletí).

Klíčová slova: Nové Dvory, Ovčáry, výroba cukru, cukrovar, hrabě Chotek, rolnický cukrovar.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 325–327.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz