HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STŘÍTESKÝ Hynek, VÁCHA ZdeněK, VÁCHOVÁ Petra
(Národní technické muzeum v Praze)


Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách Národního technického muzea
Sources of Pictorial Nature Related to the History of the Sugar Industry in the Collections of the National Technical Museum


In the Archives of the National Technical Museum (NTM) in Prague and of the Museum of Architecture and Civil Engineering of the NTM is deposited an array of iconic sources, outlining historical development of the sugar industry. Among the most important rank technical drawings, photographs, stocks and shares, and architectural drawings. The paper illustrates, through several examples, the possibilities of utilization of such sources in studying the industrial field mentioned. Thanks to those sources, we get to know the former technology and production methods, gradual progress in constructing various components of machinery, sugar symbolism, as well as possible contacts between the sugar makers and architects.

Key words: sugar-industry, mechanical engineering, architecture, stocks and shares, historical sources, technical drawings, photos, symbolism.

V Archivu NTM a v Muzeu architektury a stavitelství NTM je uložena řada obrazových pramenů, které přibližují historický vývoj cukrovarnictví. Mezi nejvýznamnější patří technické výkresy, fotografie, cenné papíry a architektonické výkresy. Na příkladu několika ukázek článek naznačuje možnosti jejich využití při studiu dějin zmíněného průmyslového oboru. Poznáváme díky nim tehdejší stav techniky a způsoby výroby, postupný vývoj v konstrukci jednotlivých strojních zařízení, cukrovarnickou symboliku či možné kontakty mezi cukrovarníky a architekty.

Klíčová slova: cukrovarnictví, strojírenství, architektura, cenné papíry, historické prameny, výkresy, fotografie, symbolika.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 310–316.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz