HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠTŘÍTESKÝ Hynek
(Národní technické muzeum v Praze)


Počátky cukrovarnického strojírenství v První českomoravské továrně na stroje v Praze
The Beginnings of Sugar Engineering at The First Czech-Moravian Machinery Factory in Prague


The production of The First Czech-Moravian Machinery Factory in Prague, since its establishment, was focused almost exclusively upon the sugar industry. In the initial period, the most important purchase orders for the machinery came from the sugar factories in Beroun, Slavkov nr. Brno, České Budějovice, and Cerekvice upon Loučná. The preserved drawings concerning the first two-mentioned sugar factories show that the constructors began to work on the orders without any delay. The original and genuine designs coming from their offices were often used also for constructing machinery for other sugar factories. The outbreak of the crisis in 1873 forced the management of The First Czech-Moravian Machinery Factory to seek contracts outside the sugar industry; this step, together with a more cautious procedure in obtaining additional contracts, made for the factory in Prague-Libeň the way out of the crisis easier. In the subsequent period, the sugar industry was also accounted the most important customer of the company, but the production has been diversified and became more resistant towards the manifestations of the crisis.

Key words: sugar factories, sugar engineering, The First Czech-Moravian Machinery Factory in Prague, Bedřich Nedoma, economic crisis in 1873, Beroun, Slavkov nr. Brno, Prague-Libeň.

Výroba První českomoravské továrny na stroje byla hned od vzniku firmy téměř výhradně orientována na cukrovarnický průmysl. Nejdůležitější zakázky v počátečním období představovaly objednávky strojního zařízení pro cukrovary v Berouně, Slavkově u Brna, Českých Budějovicích a v Cerekvici nad Loučnou. Dochovaná část výkresové dokumentace k prvním dvěma uvedeným cukrovarům dokládá, že tehdejší konstruktéři začali na zakázkách bez odkladu pracovat. Z jejich kanceláři vycházely původní a originální návrhy, které bývaly využívány i při konstrukci strojního zařízení dalších cukrovarů. Krize vypuknuvší v roce 1873 donutila tehdejší vedení Českomoravské hledat zakázky i mimo cukrovarnický průmysl, přičemž tento krok spolu s opatrnějším postupem při získávání dalších zakázek výrazně usnadnily libeňskému závodu najít cestu z krize. I v následujícím období sice představoval cukrovarnický průmysl nejdůležitějšího zákazníka Českomoravské, její výroba však již byla rozmanitější a tudíž odolnější vůči projevům krize.

Klíčová slova: cukrovary, cukrovarnické strojírenství, První Českomoravská továrna na stroje v Praze, Bedřich Nedoma, hospodářská krize 1873, Beroun, Slavkov u Brna, Praha-Libeň.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 300–303.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz