HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan1, HROMÁDKO Jiří2, MILER Petr1, HÖNIG Vladimír1, ŠTĚRBA Pavel3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Ministerstvo životního prostředí, 3TÜV SUD Auto CZ s. r. o)


Výroba bioetanolu
Bioethanol production


The article deals with a production of bioethanol as one of the most perspective present and future biofuel. Feedstock, which is used for bioethanol production is also described in the article. At present bioethanol is made from the feedstock, which contains simply sucrose (sugar cane and sugar beet) or starch (wheat and corn) by using biofuel technology of the first generation. The great potential of bioethanol production provides the production of bioethanol from lignocelluloses biomass, which will be commercially reasonable from 10–15 years. Nowadays the extensive research is focused on this technology. Europe has forgotten for Biofuel support, which is now a big problem. The production is approximately three percent from the whole world production. Despite of the fact, that the European Union makes effort to catch up biofuel support, so there is a question, if its current steps are enough.

Key words: bioethanol, biofuel, sugar cane, swath, lignocelluloses, fermentation.

Článek se zabývá výrobou bioetanolu jako jednoho z nejperspektivnějších současných i budoucích biopaliv. V článku jsou popsány vstupní suroviny sloužící k výrobě bioetanolu. V současné době se bioetanol vyrábí ze surovin obsahující jednoduché cukry (cukrová třtina a cukrová řepa) nebo škrob (obilí a kukuřice) technologií biopaliv první generace. V řádu 10–15 let se počítá s komerční výrobou bioetanolu druhé generace z lignocelulózové biomasy, která skýtá velký surovinový potenciál k jeho výrobě. V dnešní době je tato technologie podrobena rozsáhlému výzkumu. Výrazný problém je i s podporou výroby bioetanolu, na kterou Evropa pozapomněla, takže její podíl na světové produkci je přibližně tříprocentní. I když se Evropská unie snaží dohnat podporu biopaliv, je otázka, zda její současné kroky jsou dostačující.

Klíčová slova: bioetanol, biopaliva, cukrová třtina, škrob, lignocelulóza, fermentace.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 267–271.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz