HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KONKA Weronika, GRABKA Jan    (Politechnika Łódzka, Polsko)

Technologické aspekty výroby sirupu z cukrovky pro potravinářský průmysl
Technological aspects of a sugar-beet syrup production for food industry


The article presents the outline of sugar-beet syrup production and the results of the tests performed to ensure the selection of a relevant process parameters: pH and temperature. Appropriately selected parameters allow obtaining syrups with a high content of invert sugar and without perceptible odours and flavours of beet.

Článek prezentuje výrobu řepného sirupu a výsledky zkoušek s cílem zjistit významné parametry procesu: pH a teplotu. Vhodně vybrané parametry dovolují získat sirup s vysokým obsahem invertního cukru a bez patrných pachů a chutí řepy.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 263–266.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz