HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice)


Řepařská expozice v Dobrovických muzeích
Sugar Beet Stand at the Dobrovice Museum


The part concerned with sugar beet is displayed in six rooms. The first of these, rather small, presents the history of sugar beet as a crop and its botany characteristics. It is followed by another room on beet growing techniques – presented both in a film and on display panels describing various important aspects – beet growing zones, soil types suitable for sugar beet, its parasites and diseases. The third room focuses on breeding. It explains about breeding methods, historical processes and tools. Sugar beet development over 200 years of its existence as a crop is shown, with major historical milestones in the breeding efforts that have helped to achieve its present performance of about 20 mt/ha of sugar. The fourth room deals with breeding and research history in Semčice, a neighbouring town. Remarkable personalities who have deeply marked sugar beet development in this region are introduced: Václav Bartoš, Václav Stehlík, Jan Maier, Jiljí Fiedler and others. The fifth room presents professional organisations in the field of beet-growing and the worldwide competition between sugar beet and sugar cane. The last room contains a playroom for the youngest visitors. However, there are also display panels about the most recent sugar-beet developments – bio-beet and genetically modified sugar beet.

Key words: museum, sugar beet history, growing technique, breeding, seed production, beet and cane.

Expozice řepařství je v muzeu celkem v šesti místnostech. V první, relativně malé, je představena historie cukrové řepy jako kulturní plodiny a její botanická charakteristika. Následuje představení technologie pěstování – jednak filmem, jednak panely s popisem důležitých aspektů – oblasti pěstování, vhodné půdy pro cukrovou řepu, škůdci a choroby cukrové řepy. Třetí místnost je zaměřena na šlechtění. Jsou zde přiblíženy šlechtitelské metody, historické postupy, nářadí a nástroje. Je zde znázorněn vývoj cukrové řepy za 200 let její existence jako kulturní plodiny s vyznačenými mezníky ve šlechtitelské práci, které posunovaly její výkonnost až k současným cca 20 t/ha cukru. Čtvrtý prostor je věnován historii šlechtění a výzkumu v Semčicích. Jsou zde představeny vynikající osobnosti, které právě v tomto regionu zásadně vývoj cukrové řepy ovlivnily: Václav Bartoš, Václav Stehlík, Jan Maier, Jiljí Fiedler a další. Pátá místnost představuje profesní organizace v oblasti řepařství a světovou konkurenci mezi cukrovou řepou a cukrovou třtinou. V poslední místnosti je herna pro malé návštěvníky. Jsou tu však také panely s nejmodernější problematikou v řepařství – biořepou a geneticky modifikovaná řepou.

Klíčová slova: muzeum, historie cukrové řepy, technologie pěstování, šlechtění, semenářství, řepa a třtina.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (5/6): 178–181.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz