HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DIVIŠ Josef

Lihovarnická expozice v Dobrovických muzeích
Dobrovice Museum Distillery Stand


The article presents the distillery part of the Dobrovice Museum exposition, describes a farm distillery model displayed therein, and mentions some other exhibits. While describing the display, it also expounds the beginnings of distillery production in what is now the Czech Republic, various types of distillery production, describing the process, as well as the development of alcohol use as motor fuel, and briefly outlines today’s distillery industry status and perspectives.

Key words: Dobrovice Museum, distillery stand, ethanol, distillation, enzymes, distillery, rectification, seed yeast, mash, saccharification, liquefaction.

Článek představuje lihovarnickou část expozice Dobrovických muzeí, popisuje zde vystavený model zemědělského lihovaru a zmiňuje i další exponáty. Zároveň s popisem expozice vypovídá o vzniku lihovarnictví v českých zemích, druzích lihovarských výrob, popisuje technologii, vývoj užití lihu jako motorového paliva a uvádí stručný nástin stavu a perspektivy lihovarnictví v současné době.

Klíčová slova: Dobrovická muzea, lihovarnická expozice, bioetanol, destilace, enzymy, lihovar, rafinace, zákvas, zápara, zcukření, ztekucení.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (5/6): 174–177.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz