HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DVOŘÁČEK Václav, SEDLÁČEK Tibor*, RŮŽEK Pavel, VAVERA Radek, PAPOUŠKOVÁ Ludmila, PROHASKOVÁ Anna
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i;  *Výzkumné centrum Selton, s.r.o)


Efektivní postupy pěstování pšenice pro produkci pšeničného škrobu a bioetanolu
Effective methods of wheat cultivation for starch and bioethanol production


The seven selected winter wheat varieties with different bread-making quality (Barroko (A), Biscay (C), Cubus (A), Florett (C), Ilias (A-E), Meritto (B) a Rheia (B)) and cultivated in the two different tillage systems (conventional vs. minimal tillage) and two intensity levels of plant nutrition in the two localities (Prague-Ruzyně and Chrášťany u Rakovníka) were evaluated with regard to starch and bioethanol production. The obtained results unambiguously confirmed the significant dependency of starch and bioethanol production on locality, variety and crop management. The lower inputs of N-fertilizers and the lower level of plant protection in both tillage systems conduced to higher starch content in grain and higher bioethanol extraction on the weight unit of grain as well. Nevertheless, the total bioethanol production on the cropping area was essentially influenced by a yield effectiveness of each wheat variety. The more intensive level of fertilization and plant protection increased yield of bioethanol about 5–6 % on the unit of area. On the other hand, we didn’t confirm the significant differences in starch and biothanol production depending on soil tillage. The highest starch and bioethanol production were mainly found in the varieties with the baking quality “C” – Biscay and Florett and also in the wheat variety Cubus with the high baking quality “A”.

Key words: wheat, starch content, bioethanol, crop management.

Získané výsledky tříletého hodnocení vybraných sedmi odrůd ozimé pšenice s rozdílnou pekařskou jakostí (Barroko (A), Biscay (C), Cubus (A), Florett (C), Ilias (A-E), Meritto (B) a Rheia (B)) pěstovaných při dvou různých způsobech zpracováních půdy (O = konvenční s orbou do 0,22 m, M = minimální do 0,1 m), dvou intenzitách výživy a ochrany rostlin a na dvou lokalitách (Praha-Ruzyně a Chrášťany u Rakovníka) jednoznačně potvrdily významnou závislost produkce škrobu a bioetanolu na lokalitě, odrůdě i technologii pěstování. Nižší vstupy (hnojení N, ochrana rostlin) u orby a minimalizace vedly k vyššímu podílu obsahu škrobu v zrně, a tím vyšší výtěžnosti bioetanolu na hmotnostní jednotku zrna. Celková produkce bioetanolu z plochy však byla významně ovlivněna výnosovým potenciálem odrůdy pšenice a intenzivnější úroveň ošetření a výživy zvyšovala produkci bioetanolu z plochy o 5–6 %. Z testovaných odrůd vykázaly nejvyšší obsah škrobu resp. produkci bioetanolu především odrůdy s pekařskou jakostí „C“ – Biscay, Florett a rovněž pekařsky kvalitní odrůda Cubus (A).

Klíčová slova: pšenice, škrob, bioetanol, technologie pěstování.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (4): 142–145.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz