HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů
Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Introduction to herbicide mode of action problems


Herbicides affect plants by blocking important physiological processes that are necessary for normal plant growth and development. Usually the active ingredience of the herbicide inhibits one or more enzymes that catalyze some of the important reactions involved in biosynthesis of organic compounds. Currently, there are approximately only 20 sites of action of herbicide in plants. Knowledge of herbicide mode of action is important in relation to prevention of species resistance in weed communities, proper choose of term of application and tank-mix combination partners, and also in relation to herbicide phytotoxicity symptoms of the crop (in case of application drift, herbicide residues in the soil, overdosage, insufficient washing of sprayer tank, etc.)

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, evolution of herbicides, herbicide classification.

Herbicidy působí na rostliny tím, že narušují některý důležitý fyziologický proces nezbytný pro normální růst a vývoj. Zpravidla se jedná o inhibici jednoho nebo více enzymů, které katalyzují některou z reakcí při biosyntéze organických sloučenin. V současnosti existuje asi jen dvacet míst působení herbicidu v rostlině. Znalost mechanismů účinku herbicidů je významná z hlediska prevence vzniku rezistence v plevelných společenstvech, volby správného termínu ošetření, výběru vhodných kombinačních partnerů a při diagnostice symptomů poškození plodin herbicidy (úlet, rezidua herbicidů v půdě, předávkování, špatné vypláchnutí nádrže postřikovače, atd.).

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, vývoj herbicidů, členění herbicidů.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (1): 14–16.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz