HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku a předseda Svazu lihovarů České republiky)


České cukrovarnictví po reformě Společné organizace trhů s cukrem v EU
Czech sugar industry after the EU reform of Common Market Organization for sugar


Eastern Sugar, Inc. is was the only Czech sugar production company that as a part of the EU reform of Common Market Organization for sugar closed its three sugar factories and returned the sugar production quota to 102,473,000 tons (i. e. 22.53 % of the quota for the Czech Republic before the reform). The total area where sugar beet had been grown thus shrank by 11,600 ha. On the other hand, the other sugar producers bought the whole remaining quota of 20,070 tons. Before the restructuring process started, the Czech Republic had had the sugar production quota of 454,862 tons, after the EU reform of Common Market Organization for sugar, it has been 372,459 tons of sugar. The process of restructuring was a great economic burden for the sugar producers in the Czech Republic: during the process they paid to the EU restructuring fund € 167 million. The amount of sugar and sugar beet produced in the Czech Republic is, however, still one of the largest in the EU. The cutting of quotas in the Czech Republic was not done because of the ineffectiveness of production: concerning sugar production, the country is not only self-sufficient, it is also possessing the capacities to export it. The main factors that make this possible are achieved hectare yields of sugar beet, comparative production cost and high quality of produced sugar. The Czech Republic achieves results comparable with other EU producers even in the distillery sector. The country is self-sufficient in the production of drinking alcohol, and in the production of renewable energy resources – absolute alcohol, E85 and E95 – also keeps pace with the leading EU producers.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar production, sugar beet production, bioethanol production, sugar industry, sugar reform.

Jediným českým cukrovarnickým podnikem, který v rámci reformy Společné organizace trhů s cukrem ukončil činnost svých tří cukrovarů a vrátil kvótu na výrobu cukru 102 473 tis. t (tj. 22,53 % kvóty ČR před reformou), byla akciová společnost Eastern Sugar. Tomu odpovídal úbytek ploch cukrovky o 11,6 tis. ha. Ze strany zbývajících výrobců cukru naopak došlo k nákupu celého dodatečného množství kvóty 20,07 tis. t. Před zahájením restrukturalizačního procesu Česká republika měla kvótu pro výrobu cukru 454 862 t, po reformě SOTC pak má kvótu 372 459 t cukru. Restrukturalizační proces byl pro výrobce cukru v ČR značnou ekonomickou zátěží, do Restrukturalizačního fondu EU celkem v průběhu restrukturalizace odvedli 167 mil. eur. České cukrovarnictví a řepařství zůstává i po reformě mezi předními producentskými zeměmi EU. Krácení kvót v ČR nebylo učiněno z důvodů neefektivnosti výroby, země je ve výrobě cukru nejen soběstačnou, ale má kapacity i pro jeho vývoz. Výrobcům v ČR tomu pomáhají dosahované hektarové výnosy cukrové řepy, komparativní výrobní náklady a vysoká kvalita vyráběného cukru. I v lihovarnickém sektoru dosahuje ČR výsledků srovnatelných s producenty v EU, země je soběstačná ve výrobě pitného lihu, ve výrobě obnovitelných zdrojů energie – lihu bezvodého, E85 a E95 – rovněž drží krok s nejvyspělejšími výrobci EU.

Klíčová slova: Česká republika, cukrovarnická kampaň, výroba cukru, výroba cukrovky, výroba bioetanolu, cukrovarnický průmysl, cukerní reforma.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (4): 124–127.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz