HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan1, HROMÁDKO Jiří2, MILER Petr1, HÖNIG Vladimír1, ŠTĚRBA Pavel3
(1Česká zemědělská univerzita,   2Ministerstvo životního prostředí ČR,   3TÜV SUD Auto CZ s.r.o.)


Podpora a využívání biopaliv ve Švédském království
Utilization and support of bio-fuels in the Kingdom of Sweden


The article deals with historical evolution of renewable sources of energy and biofuels in the Kingdom of Sweden. Sweden engages with a question of support and biofuel use already for a couple of years and currently belongs among the countries, which use the biofuels mostly in Europe. Government in 2004 exempts biofuels from taxes of carbon dioxide and energie within the meaning of Directive 2003/96/EC of the European Parlament and of the Council on restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity, which made biofuels possible to be competitive to the fossil fuels. Sweden owns the biggest rolling stock FFV vehicles (Flexi Fuel Vehicle) today and also the biggest bus fleet runs on E95. Use of Swedish experiences together with biofuels support will let to set an appropriate way of biofuels support to the Czech Republic, so that its use can be extended even in our country.

Key words: bioethanol, rapeseed oil, Flexi Fuel Vehicle, ethanol busses.

Článek se zabývá historickým vývojem využívání obnovitelných zdrojů energie a biopaliv ve Švédském království. Švédsko se otázkou podpory a využívání biopaliv zabývá již řadu let a v současné době patří mezi země nejvíce využívající biopaliva v Evropě. Vláda v roce 2004 osvobodila biopaliva od daně z oxidu uhličitého a daně z energie ve smyslu Směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, což umožnilo biopalivům konkurenceschopnost k tradičním fosilním palivům. Švédsko v současné době vlastní největší vozový park FFV vozidel (Flexi Fuel Vehicle) a největší autobusovou flotilu na palivo E95. Využití švédských zkušeností s podporou biopaliv umožní České republice nastavit vhodný způsob podpory biopaliv tak, aby se i u nás rozšířilo jejich využívání.

Klíčová slova: bioetanol, methylester řepkového oleje, FFV vozidlo, autobus spalující bioetanol.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (3): 110–112.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz