HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BABIČKA Luboš, KOŽNAROVÁ Věra, POUSTKOVÁ Ivana, PULKRÁBEK Josef, KOUŘIMSKÁ Lenka, ŠIŠKOVÁ Jitka, ŠMOLÍK Jakub
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Digestát – hnojivo pro cukrovku
Digestate – A Sugar Beet Fertilizer


Sugar beet could be very good raw material for higher production of bioethanol as a transport biofuel or/and biogas for electricity production and for heating and at recently reducing of expensive. In the article are explained and compared two systems of sugar beet growing and for processing of sugar beet on bioethanol same as the system for production of bioethanol in combination with production of biogas. The possibility of fertilizing by digestate after anaerobic digestion of pig slurry is discussed, too. This system is possible included between “best available technologies” (BAT).

Key words: sugar beet, biomass, biogas, bioethanol, pig slurry, anaerobic digestion, digestate, organic fertilizer, yields, sugar content, energy production, BAT.

Cukrová řepa může být využita jako velmi dobrá surovina pro výrobu bioetanolu jako biopaliva v pohonných hmotách i pro produkci bioplynu k výrobě elektřiny a k vytápění. Článek porovnává pěstování řepy na bioetanol a systém výroby bioetanolu v kombinací s výrobou bioplynu. Také se zabývá možností hnojení digestátem po anaerobní fermentaci prasečí močůvky. Tento systém by mohl být v souladu s mezinárodními kritérii BAT (o nejlepších dostupných technologiích s ohledem na životní prostředí).

Klíčová slova: cukrová řepa, biomasa, bioplyn, bioetanol, prasečí močůvka, anaerobní fermentace, digestát, organické hnojivo, výnos, cukernatost, produkce energie, BAT.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (3): 106–109.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz