HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, VENCLOVÁ Veronika, HOLEC Josef    (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory
Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of plant pigments biosynthesis – PPO inhibitors


PPO inhibitors are very effective herbicides as they show the efficacy already in the doses of grams per hectare. Higher light intensity accelerates the herbicide effect. Only aboveground plant parts are affected so perennial weeds can regenerate and produce new sprouts easily after application. Lactofen, carfentrazone-ethyl, or cinidon are typical contact leaf herbicides that are used as selective ones for control of annual dicotyledonous weeds (especially Galium aparine) in cereal stands. Oxyfluorfen, bifenox, flumioxazin, and oxadiazon show also good persistence in soil together with contact efficacy and they can be uptaken also by the roots. That is why they are used especially for pre-emergent applications in wide range of crops, such as in sunflower, some vegetables or in orchards. They can be used also for postemergence applications but only in case that herbicide selectivity to crop species enables it. Beet is relatively sensitive to these herbicides so it can be injured by their residues when they were used improperly during previous growing season.

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, PPO inhibitors, sugar beet, phytotoxicity.

PPO inhibitory jsou velice účinné herbicidy, neboť herbicidní efekt vykazují většinou již v gramových dávkách na hektar. Vyšší intenzita osvětlení urychluje účinnost těchto herbicidů. Potlačeny jsou vždy jen nadzemní části rostlin, vytrvalé plevele proto mohou celkem snadno regenerovat a tvořit nové výhony. Lactofen, carfentrazone-ethyl či cinidon jsou typické kontaktní listové herbicidy, které se používají jako selektivní herbicidy k regulaci jednoletých dvouděložných plevelů (především svízele přítuly) v obilninách. Oxyfluorfen, bifenox, flumioxazin a oxadiazon vykazují vedle kontaktního listového působení také poměrně dlouhou perzistenci v půdě, přičemž mohou být přijímány také kořeny rostlin. Používají se proto především preemergentně v řadě plodin, především ve slunečnici, v některých zeleninách, či v sadech. Umožňuje-li to selektivita herbicidu k plodině, mohou se používat také postemergentně. Řepa je vůči těmto herbicidům poměrně citlivá, takže při jejich nevhodném použití v předplodině může dojít k jejímu poškození rezidui těchto herbicidů.

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, PPO inhibitory, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (2): 100–102.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz