Konference „Stabilizace produkce cukrovky“


Agronomická konference „Stabilizace produkce cukrové řepy v ČR“, organizovaná Řepařskou komisí společnosti Cukrovary a lihovary TTD, se uskutečnila 19. 8. 2008 ve Sportovním areálu v Nymburku. Závěry konference shrnul, mj., Svaz pěstitelů cukrovky Čech v dopise pěstitelům.

Cukrovka má v řepařských oblastech ČR své nezastupitelné místo, proto Agrární komora ČR spolu s dalšími hledá cesty, jak stabilizovat její produkci, uvedl Jan Veleba, prezident AK ČR. Eva Divišová, za MZe ČR, Zdeněk Joudal, za SPC Čech, i další řečníci podpořili změnu vyplácení kompenzačních plateb ve prospěch aktivních pěstitelů cukrovky, čímž by se, mj., stabilizovala produkce cukrovky v ČR. Ke stabilizaci oboru cukrovka-cukr, současné situaci i výhledu do budoucna se také vyslovil generální ředitel společnosti Cukrovary a lihovary TTD, Oldřich Reinbergr: Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v EU dosáhla svého cíle, snížení výroby cukru o 6 mil. t (na současných 12 mil. t), uzavřeno přitom bylo ca 75 cukrovarů. Proto by mělo během jednoho roku dojít v EU ke stabilizaci tohoto oboru.

Cukrovka je dnes díky cukerní reformě ve velmi složité pozici vůči ostatním zemědělským komoditám. Negativně navíc působí růst vstupních nákladů. Reforma dopadá nejen na pěstitele cukrovky, ale na celý cukrovarnický průmysl. Jenom společnost TTD odvede na restrukturalizačních dávkách do EU asi 2,4 mld. Kč. Z každého vyrobeného kilogramu cukru tak musí odvést do EU více než 5 Kč. Společnost TTD tím v současné době ztrácí možnost finančně podpořit pěstitele cukrovky.

Řepaři však potřebují od zpracovatelů cukrovky dostat jasný signál o budoucnosti oboru cukrovka-cukr. Oldřich Reinbergr předpokládá, že k podstatnému zlepšení podmínek dojde v hospodářském roce 2009/10, kdy bude cena řepy odvozena z ceny cukru na trhu, společnost TTD bude zároveň hradit veškeré náklady na dopravu cukrovky (pěstitelé tak ušetří 60 Kč/t řepy – dosud se podílejí na dopravních nákladech 50 %). To spolu s výplatou plných kompenzačních plateb aktivním pěstitelům umožní českým řepařům udržet pěstování cukrovky na stejné výměře.