Půdoochranná technologie podrývání a její využití v rámci plnění GAEC 2

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat při zakládání porostů cukrové řepy, a to s platností od 1. ledna 2013. Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologi pro plnění podmínek standardu GAEC 2 je v letošním roce zemědělec povinnen ohlásit prostřednictvím formuláře (viz příloha) příslušné agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) do 15. 10. 2012.

Na základě výsledků polních pokusů provedených Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v.v.i.) se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zařadit technologii podrývání mezi tzv. specifické půdoochranné technologie, jejichž využití při zakládání porostů širokořádkových plodin vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na mírně erozně ohrožených půdách.

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat při zakládání porostů cukrové řepy, a to s platností od 1. ledna 2013.

Z důvodu v současné chvíli ještě nedokončené metodiky kontroly použití této technologie pro plnění podmínek standardu GAEC 2 ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), ale zároveň nutnosti provedení této agrotechnické operace na podzim roku předcházejícího založení porostu cukrové řepy, byla v letošním roce zavedena ohlašovací povinnost.

Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologi pro plnění podmínek standardu GAEC 2, je v letošním roce zemědělec povinnen ohlásit prostřednictvím formuláře (viz příloha) příslušné agentuře pro zemědělství a venkov (AZV).

Příloha: Hlášení o provádění podrývání u PB/DPB s následným pěstováním cukrové řepy


25. 9. 2012
Zdroj: eagri.cz