Logo s vlajkou může používat také společnost Tereos TTD

Dalších téměř 350 výrobků může od konce srpna nosit logo Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR. Z rukou prezidenta ČR Václava Klause, ministra zemědělství Ivana Fuksy a prezidenta PK ČR Miroslava Tomana převzali certifikáty na slavnostním zahájení výstavy Země živitelka zástupci pěti potravinářských společností, mezi nimi i akciová společnost Tereos TTD. Ta je vedoucí skupinou v oblasti zpracování cukrové řepy v České republice a zároveň patří mezi deset největších českých potravinářských firem. Z cukrové řepy vyrábí jak potraviny, tak obnovitelnou energii. Ve svých pěti závodech (cukrovary Dobrovice a České Meziříčí, lihovary Dobrovice a Chrudim, balicí centrum Mělník) vyrobí zhruba 240 tis. t cukru, 800 tis. hl lihu a 80 tis. t pelet. Ročně zpracuje 2,2 mil. t cukrové řepy, kterou odebírá od 450 pěstitelů z plochy téměř 35 tisíc hektarů.
Logo s vlajkou budou nyní nosit výrobky jako je cukr bílý krystal, cukr bílý krupice, cukr moučka a cukr kostkový.

Celkem již certifikát umožňující označovat své výrobky logem Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR obdrželo 20 potravinářských společností pro více než 800 potravinářských výrobků. Výrobky se vyznačují tím, že musí být nejen vyrobeny na českém území, ale musí být vyrobeny i ze stanoveného podílu českých surovin.


27. 8. 2011
Zdroj: Potravinářská komora ČR