Společná prezentace nabídky odrůd cukrové řepy pro rok 2011

Tradiční prezentaci nabídky odrůd cukrovky pro rok 2011 uspořádaly pro pěstitele v Čechách spolu s firmami dodávajícími osivo Svaz pěstitelů cukrovky Čech a společnost Cukrovary a lihovary TTD. Akce proběhla 18. 1. v Hradci Králové a o den později v Bezně. V úvodu zhodnotil ředitel SPC ing. Křováček uplynulou sezonu. Rok 2010 byl výjimečný průběhem počasí - cukrová řepa utrpěla jak přívalovými dešti na jaře, tak i tropickými teplotami na začátku léta. Nepříznivé počasí pak také negativně ovlivnilo závěr vegetačního období a průběh sklizně (čištění řepy, nakládku...). K poklesu výnosů i cukernatosti došlo v řadě evropských řepařících států. Ing. Křováček hovořil i o problémech, které uplynulou kampaň z pohledu pěstitelů provázely (harmonogram, srážky aj.), ocenil platební morálku TTD.

Ing. Verfl, agronomický ředitel, zhodnotil uplynulou kampaň za společnost TTD: počasí v roce 2010 bylo nejhorší za uplynulých 8 let. Ve společnosti TTD byla ca o 1 % nižší cukernatost nakupované řepy (17,44 %), podíl nečistot se v průměru zvýšil asi o 2 % (na 15,26 %). Průměrný výnos ve společnosti TTD byl loni 61,4 t/ha (tříletý průměr ve společnosti je 64 t/ha). Kampaň v Dobrovici probíhala od 22. 9. 2010 do 1. 1. 2011, tedy 102 dny, v Českém Meziříčí byla o 2 dny kratší. Zpracovány byly 2 miliony tun řepy, v průměru 19 700 tun denně, vyrobeno bylo 225 000 tun cukru.

Nabídku odrůd představili zástupci jednotlivých osivářských společností: Syngenta (Hilleshög), Strube, SESVanderHave, Maribo Seed, KWS a Selgen (Florimond Desprez). Pěstitelé mají k dispozici sortiment řady odrůd ze základní tolerancí k rizománii, i s tolerancí speciální (k háďátku, houbovým chorobám). Vybírat mohou i z různých variant moření osiva. Svou nabídku prezentovali účastníkům osivářské společnosti také u stánků, kde byly k dispozici informační i další materiály. Každý také obdržel "zelenou knížku" - Seznam doporučených odrůd - s výsledky zkoušení celého sortimentu odrůd cukrové řepy. Výtah ze SDO je publikován v lednovém čísle Listů cukrovarnických a řepařských; celý dokument je také k dispozici zde: textová část (DOC 30 kB) a  tabulková část (XLS 133 kB).Pohled na prezentaci osivářských firem v Bezně (foto H. Honsová)


20. 1. 2011
Blahoslav Marek