HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 1.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 1)


The paper provides an overview of the functional principles used for level measurement in process vessels. The first part describes mechanical level gauges – float level sensors, vibration and rotary paddle level switches. It also specifies methods of installation of level sensors into the technological apparatus and discusses advantages and disadvantages of the sensors.

Key words: level sensors; mechanical level sensors; float level sensors, vibration level switches.


Článek uvádí přehled funkčních principů využívaných při měření hladiny v provozních nádržích. V první části jsou probrány mechanické hladinoměry – snímače plovákové, vibrační a lopatkové. Jsou popsány způsoby zabudování provozních snímačů hladiny do technologických aparatur; jsou diskutovány přednosti a nedostatky vybraných typů snímačů.

Klíčová slova: snímače hladiny, mechanické hladinoměry, plovákové snímače, vibrační spínače hladiny.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (12): 394–398.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz