HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SADÍLEK Tomáš, ZADRAŽILOVÁ Dana
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Současné trendy německého cukrovarnictví
Current Trends in German Sugar Industry


The article outlines the current trends in German sugar industry. Its aim is to describe important historical events in German sugar industry and the situation in sugar beet and beet sugar production in comparison with other EU member states. It also describes the structure of beet sugar producers in Germany. Indicators such as the size of sown area, sugar content, sugar yield and average share of European production between the years 2003–2014 are compared with other European countries. Germany, together with France, belongs among the leaders of European sugar industry in sugar beet and sugar production.

Key words: Germany, sugar industry, sugar, production, sugar beet.


Článek popisuje současné trendy německého cukrovarnictví. Jeho cílem bylo popsat důležité historické události v německém cukrovarnictví a situaci v produkci cukrové řepy a řepného cukru ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Dále je popsána struktura producentů řepného cukru v Německu. S ostatními evropskými zeměmi jsou srovnávány indikátory jako velikost osevní plochy, cukernatost, výnos cukru a průměrný podíl na evropské produkci v letech 2003–2014. Německo spolu s Francií patří mezi lídry evropského cukrovarnictví v produkci cukrové řepy a cukru.

Klíčová slova: Německo, cukrovarnický průmysl, cukr, produkce, cukrová řepa.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (12): 390–393.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz