HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZOUHAR Jakub, TVRDÁ Kateřina
(Univerzita Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví)

Heinrich Eduard Herz (1785–1849): Pozapomenutý cukrovarník
Heinrich Eduard Herz (1785–1849): A Semi-Forgotten Sugar Industrialist


Heinrich Eduard Herz (1785–1849) was once recognized as one of the most successful Jewish merchants in Prague. The article deals not only with the Herz’s personal biography and details from his private life, but also with his professional career in Prague as well as its surroundings, with his public activities and the philanthropic legacy of his whole family. Having come to Bohemia, Herz began to work in the sugar refinery of Zbraslav owned by Anton Richter; later he launched his own business in the town of Libněves (sugar factory) and Prague (sugar refinery).

Key words: Heinrich Eduard Herz, the Jews, sugar industry, Prague, 19th century.


Tento příspěvek je věnován životu a dílu židovského podnikatele, cukrovarníka a velkoobchodníka Heinricha Eduarda Herze (1785–1849). Snaží se podchytit život i rodinné zázemí sledované osobnosti a především její podnikatelskou činnost v Praze i dnešním středočeském kraji. Po příchodu do Čech začínal H. E. Herz v rafinerii Antona Richtera na Zbraslavi, poté založil vlastní cukrovar v Libněvsi a vlastnil rafinerii na Novém Městě pražském. H. E. Herz a po jeho smrti i jeho žena se věnovali rozsáhlé charitativní činnosti, která je rovněž nastíněna.

Klíčová slova: Heinrich Eduard Herz, židé, cukrovarnictví, Praha, 19. století.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (11): 356–359.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz