HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KMÍNEK Miloš1, KADLEC Pavel1, ULRICH Vladimír2
(1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2Tereos TTD, a.s.)

Řízení periodického zrniče při svařování cukrovin
Control of Vacuum Pan when Boiling Massecuites


The paper is divided into two chapters. The first chapter briefly describes the technology of boiling massecuites with seed. The second chapter is devoted to a detailed description of control of massecuites boiling in a periodic pan, including the pan scheme with circles of measurement and control and a sequential control diagram.

Key words: boiling massecuites, seed, periodic pan, control.


Článek je rozdělen do dvou kapitol. V první je stručně popsána technologie svařování cukrovin s očkovacími zárodky (tzv. seed). Druhá kapitola je věnována podrobnému popisu řízení svařování v periodickém zrniči, včetně schématu zrniče s vyznačením okruhů měření a řízení a sekvenčního diagramu řízení.

Klíčová slova: svařování cukrovin, seed, periodický zrnič, řízení.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (1): 35–38.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz