HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Bezdotykové měření teploty
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Non-contact Temperature Measurement


The paper deals with non-contact temperature measurement – the theoretical foundations of contactless temperature measurement are given and the arrangement IR thermometers and thermal imagers is described. It also discusses the influences during noncontact tem­pe­rature measurement and the possible applications of IR thermometers and thermal imagers for non-contact temperature measurement.

Key words: non-contact thermometers, IR thermometers, thermal imagers.


Příspěvek popisuje bezdotykové měření teploty – jsou uvedeny teoretické základy bezdotykového měření teploty, je popsáno uspořádání IČ teploměrů a termokamer. Jsou diskutovány vlivy působící při bezdotykovém měření teploty a jsou popsány možnosti použití IČ teploměrů a termokamer pro bezdotykové měření teploty.

Klíčová slova: bezdotykové teploměry, IČ teploměry, termokamery.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 303–307.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz