HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření teploty
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Temperature Measurement


This article provides an overview of the functional principles used in process temperature measurement. In the part devoted to contact thermometers are described in more detail thermocouples and resistance temperature sensors. There are described methods of signal processing of electrical thermometers and ways of installation of temperature sensors into the technological apparatus. Brief mention of calibration contact temperature sensor is attached.

Key words: temperature sensors, thermocouples, resistance thermometers, installation of temperature sensors.


Článek uvádí přehled funkčních principů využívaných při provozním měření teploty. V části věnované dotykovým snímačům teploty jsou podrobněji popsány teploměry termoelektrické a odporové snímače teploty. Jsou popsány způsoby zpracování signálů elektrických teploměrů a způsoby zabudování provozních teploměrů do technologických aparatur. Připojena je zmínka o kalibraci dotykových snímačů teploty.

Klíčová slova: snímače teploty, termočlánky, odporové teploměry, zabudování snímačů teploty.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 260–265.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz