HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2, HÁJKOVÁ Lenka3
(1VUC Praha, a.s., 2Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, 3Český hydrometeorologický ústav, Praha-Komořany)

Zpráva o cukrovarnické kampani 2015/2016 v České republice
Report on Sugar Campaign 2015/2016 in Czech Republic


The year 2015/2016 can be assessed as very successful although the values did not reach those of the previous campaign, which was historically the most successful as well as record-breaking in length. The article sums up the information on weather during the individual months of the year 2015. The text itself only comments on several values and is accompanied by tables with average or respectively summary data from the final technological, water-management, and energetical reports. There were seven sugar factories in operation, or rather five companies, similar number as during the previous years. The processing capacities ran­ged from 2,000 to 14,850 t/day of beet, campaign operation in the Czech Republic lasted from 21 September 2015 to 16 January 2016. The average sugar content of the processed beet reached 18.01%. The total amount of the processed standard beet was 4.017 mil. t, sugar 3.392 mil. t. The total physical production of sugar in the Czech Republic (i.e. production for the Czech Republic and foreign production, made-to-order, outside the Czech Republic) corresponds to the processing capability of 521,180 t, production only in the Czech Republic was 498,974 t. The biological sugar yield was 10.3 t/ha. Apart from the production of white sugar, certified organic sugar and fermentation alcohol (bioethanol) were also produced.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar contents, treatment, capacity, campaign data, sugar production, organic sugar, weather.


Cukrovarnický rok 2015/2016 v České republice lze hodnotit jako velice úspěšný, ačkoliv nedosáhl hodnot předchozí kampaně, která patřila mezi historicky nejúspěšnější a současně rekordně dlouhé. Článek zahrnuje souhrn informací o průběhu počasí v jednotlivých měsících roku 2015. V textu, doplněném tabulkami s průměrnými, resp. sumárními hodnotami z konečných technologických, vodohospodářských a energetických výkazů jsou komentovány pouze vybrané údaje. V provozu bylo sedm cukrovarů, resp. pět společností, obdobně jako v minulých letech. Zpracovatelské kapacity se pohybovaly od 2 000 do 14 850 t/d ř., kampaňový provoz v ČR probíhal od 21. 9. 2015 do 16. 1. 2016. Průměrná cukernatost zpracovávané řepy dosahovala 18,01 %. Celkové množství standardní řepy zpracovávané v ČR dosáhlo 4,017 mil. t, na cukr 3,392 mil. t. Celková fyzická výroba cukru v Česku (tj. výroba ČR a výroba pro cizí, na zakázku, mimo ČR) odpovídá zpracovatelským možnostem 521 180 t, výroba pouze České republiky byla 498 974 t. Biologický výnos cukru byl 10,3 t/ha. Kromě výroby bílého cukru byla provozována výroba certifikovaného biocukru a kvasného lihu, resp. bioetanolu.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, biocukr, počasí.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 252–258.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz