HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POŁEĆ Bożenna, BARYGA Andrzej
(Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Cukrownictwa, Leszno, Polsko)

Methanový fermentační proces cukrovarnických odpadů
Methane Fermentation Process of the Sugar Industry Waste


The objective of the study was to develop technologies for producing high-energy biogas (containing more than 50% methane) from sugar beet pulp and other organic waste generated in sugar factories. A continuous fermentation test was carried out at a micro technical scale. The study was conducted in three trials of fermentation: sugar beet pulp, tails and tailings and sugar beet leaves. The parameters were established and the effects were determined at the following reactor loads of dry matter: 0.5; 0.9; 1.3; 1.7 and 2.0 g DM/dm3 × d. Tests of continuous methane fermentation showed that at the reactor load of dry matter of the substrate 2 g DM/dm3 × d the reduction of organic matter, depending on the substrate, was 45.9–55.7% and the content of organic dry matter in the fermentation products was 36.2–44.9%. The amount of yielded biogas, depending on the fermentation substrate, was in the range of 0.310 to 0.572 dm3/dm3 × d and 0.41 to 0.54 dm3/g ODM and the heat of combustion 20.45–22.43 MJ/m3.

Key words: sugar industry, sugar beet pulp, beet tails and beet tailings, sugar beet leaves, methane fermentation, biogas, sugar industry waste.


Cílem výzkumu bylo vyvinout technologii výroby vysokoenergetického bioplynu (obsahujícího více než 50 % methanu) z cukrovarnických vyslazených řízků a dalších organických odpadů vznikajících v cukrovarech. Kontinuální fermentační test byl realizován v mikrotechnickém měřítku. Výzkum zahrnoval tři zkoušky fermentace: řepných řízků, úlomků a kořínků, a řepných listů. Byly určeny parametry a stanoveny efekty při následujících zatíženích reaktoru: 0,5; 0,9; 1,3; 1,7 a 2,0 g/dm3 suš. za den. Testy kontinuální fermentace ukázaly, že při zatížení substrátu 2 g/dm3 suš. za den pokles obsahu organických látek v závislosti na použitém substrátu činil 45,9–55,7 %, přičemž obsah organických látek ve fermentovaném produktu byl 36,2–44,9 %. Množství získaného bioplynu v závislosti na použitém substrátu bylo v rozmezí 0,310–0,572 dm3/dm3 za den a 0,41–0,54 dm3/g org. suš., výhřevnost činila 20,45–22,43 MJ/m3.

Klíčová slova: cukrovarnictví, vyslazené řízky, úlomky a kořínky, řepné listy, methanová fermentace, bioplyn, cukrovarnické odpady.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 246–252.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz