HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLCAR Adam, MAREK Vít, ČUPERA Jiří
(Mendelova univerzita v Brně)

Možnosti snižování provozních nákladů při přepravě zemědělských plodin
Possibilities to Reduce Operating Costs in Transport of Agricultural Crops


The article deals with the influence of the engine mode setting on specific fuel consumption and transportation efficiency. Tractor Case IH Magnum 310 aggregated with trailer Annaburger and tractor Case IH Puma 225 CVX aggregated with trailer Agrimega were chosen for evaluation. Measurement of the truck IVECO ASTRA was also performed for comparison tractor and freight traffic. Specific fuel consumption in milliliters per ton-kilometer and transport efficiency in ton per hour were selected as an evaluation criterion. As it is evident from the results, specific fuel consumption decreases and transportation efficiency increases during operation of tractor engine at maximal torque. Truck evinced the highest transport efficiency and favorable specific fuel consumption (comparable with tractor CASE IH Puma 225 CVX. The measurement also showed that not only the type of vehicle and engine mode of operation, but tire inflation pressure affects the cost of its operation as well.

Key words: tractor traffic, freight traffic, specific fuel consumption, transport efficiency, tire inflation pressure.


Článek se zabývá vlivem nastavení režimu motoru na měrnou spotřebu paliva a na přepravní výkonnost. Pro hodnocení byl vybrán traktor CASE IH MAGNUM 310, který byl agregovány s návěsem Annaburger, a traktor CASE IH PUMA 225 CVX s návěsem Agrimega 250. Pro srovnání traktorové a nákladní dopravy bylo provedeno i měření nákladního automobilu IVECO ASTRA. Jako hodnotící kritérium byla zvolená měrná spotřeba paliva v mililitrech na tunokilometr a přepravní výkonnost v tunách za hodinu. Jak je z výsledků patrné, dochází při provozu traktorového motoru v oblasti maximálních točivých momentů k poklesu měrné spotřeby paliva a ke zvýšení přepravní výkonnosti. Nejvyšší přepravní výkonnosti a příznivou měrnou spotřebu paliva, srovnatelnou s traktorem CASE IH PUMA 225 CVX, vykazoval nákladní automobil. Jak měření dále ukázala, tak nejenom typ dopravního prostředku a režim provozování motoru, ale i tlak huštění pneumatik ovlivňuje náklady na jeho provoz.

Klíčová slova: traktorová doprava, nákladní doprava, měrná spotřeba paliva, přepravní výkonnost, tlak huštění pneumatik.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 230–233.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz