HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZEMAN Jaroslav1, HERLOLDOVÁ Marta2, SVOBODOVÁ Pavla1, KAMLER Jiří1
(1Ústav ochrany lesů a myslivosti, 2Ústav ekologie lesa – Mendelova univerzita v Brně)

Význam řepy cukrové v potravě prasete divokého (Sus scrofa) a vznik škod na porostech
Importance of Sugar Beet in the Diet of Wild Boar (Sus scrofa) and Damage to This Crop


Diet of the wild boar was analysed in sugar beet growing areas. From the total of 269 analysed stomachs of wild boar, 32% contained sugar beet. Analysis of only stomachs containing sugar beet (87 stomachs) revealed that sugar beet was the most important food item (over 50% of stomach volume). Sugar beet was preferred to all other supplemented food, even to maize.
Sugar beet farmers indicate that wild boar is the most damaging game. Damage on sugar beet occurs during the whole growing season of the crop but mostly in the period when the root is already formed. Sugar beet production surpluses are bought by gamekeepers for winter supplementary feeding.

Key words: sugar beet, wild boar, diet preferences, damage on crop.


Rozborem obsahu žaludku 269 prasat divokých z oblastí pěstování řepy cukrové bylo zjištěno, že z uvedeného vzorku byla konzumována 32 % zvířat. Analýza jen žaludků s řepou (87 žaludků) ukázala, že jí prasata dávala přednost (více než 50 % objemu potravy) před všemi dalšími složkami potravní nabídky, a to i před kukuřicí.
Pěstitelé cukrové řepy uvádějí, že z běžných druhů lovné zvěře působí škody na porostech především prase divoké. Škody způsobuje v celém období pěstování řepy, a to zvláště když se již vytváří bulva. Přebytky řepy cukrové jsou odkupovány myslivci na zimní přikrmování zvěře.

Klíčová slova: cukrová řepa, prase divoké, potravní preference, škody na plodině.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (7-8): 227–229.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz