HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření provozních veličin
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Process Variables


This article is the initial contribution to the series of articles that will be devoted to measurement of process variables in food and biotechnological processes. The measuring chain and its individual parts are described. The paper presents these concepts: sensors, transmitters, data loggers, intelligent sensors and transmitters, wireless sensors, and it also explains their functions.

Key words: process measurement, measuring chain, sensors, transducers, smart sensors.


Článek je úvodním příspěvkem seriálu článků, které budou věnovány měření provozních veličin v potravinářských a biotechnologických výrobách. Je popsán měřicí řetězec a jeho jednotlivé části. Jsou vysvětleny pojmy: senzor, čidlo, snímač, převodník, dataloger, inteligentní snímač a převodník, bezdrátový snímač a je charakterizována jejich funkce.

Klíčová slova: provozní měření, měřicí řetězec, snímače, převodníky, inteligentní snímače.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 186–189.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz