HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAVLÍK Petr, OPRŠAL Zdeněk
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Ekosystémové služby a cukrová řepa
Ecosystem Services and Sugar Beet


The article focuses on the concept of ecosystem services from the perspective of sugar beet. First, the concept of ecosystem services is introduced and then the sugar beet relevance for particular ecosystem services is analyzed. Second, the regulation ecosystem service, erosion prevention and maintenance of soil fertility, is analyzed in more detail.

Key words: sugar beet, ecosystem services, erosion, soil.


Článek se zaměřuje na koncept ekosystémových služeb z pohledu cukrové řepy. V úvodu je představen koncept ekosystémových služeb jako takový a dále je cukrovka hodnocena z hlediska významnosti poskytování nebo vyžadování jednotlivých ekosystémových služeb. V další části je hlouběji analyzována regulační ekosystémová služba, prevence eroze a zachování úrodnosti půd.

Klíčová slova: cukrová řepa, ekosystémové služby, eroze, půda.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 182–184.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz