Seminář manažerů jakosti a vedoucích laboratoří

Seminář proběhl ve druhém červnovém týdnu, jako dvoudenní akce v Poděbradech. Hotel Golfi, malý sympatický hotel na břehu Labe, byl známý účastnicím a účastníkům již z loňského setkání. Jelikož byla zde v minulosti všeobecná spokojenost, rádi jsme po roce využili toto místo i pro letošní seminář. Tradičně se jej zúčastnili zástupci českých i slovenských cukrovarů.

Program byl tentokrát zaměřen především na legislativní problematiku, která je v poslední době, díky své nedokonalosti a nejednoznačnosti, v popředí zájmu nejen cukrovarů a lihovarů, ale i výrobců chemikálií aj. Přednášky se týkaly informací o REACH (Registartion, Evaluation, Authorisation and Restiction of Chemicals) – sjednocení legislativy o chemických látkách v Evropě (O. Petira, soudní zanlec); o chemické legislativě – REACH a GHS (Globaly Harmonised Systém of Classification and Labelling of Chemicals) – celosvětová legislativa řešící klasifikaci, označování a balení látek a směsí včetně nové symboliky a bezpečnostních listů (J. Špringer, Merck); změny v potravinářské legislativě za uplynulý rok (I. Skalková, HPS).

Další přednášky se týkaly nedostatků klasického sledování meteorologických parametrů během vegetačního období a současných nových metod, provozních rozborů při různých postupech rafinace třtinové suroviny, situace cukrovarnického průmyslu v EU, přehled platných ICUMSA rozborů, aktuální informace ze zahraničních konferencí a cukrovarů.

12. 6. 2009
Jaroslav Gebler