Řepařský polní den v Bezně
4. 6. 2009


Tradiční polní řepařské dny letos probíhají na šesti lokalitách (Vyšehořovice, Straškov, Všestary, Bezno, Bylany, Sloveč). Včerejšího setkání pěstitelů cukrovky v Bezně se zúčastil velký počet řepařů. V úvodní části, která probíhala v sále místního kulturního domu, hovořili ing. Verfl (Cukrovary a lihovary TTD a. s.) a ing. Joudal (SPC Čech) o aktuálních hospodářských a ekonomicko-politických problémech českého řepařství, ing. Chochola (Řepařský institut Semčice) poté seznámil účastníky s pokusy, které si pak všichni prohlédli (viz fotografie). Kromě zkoušení sortimentu odrůd, výsevní vzdálenosti, moření, hnojení dusíkem a herbicidního či fungicidního ošetření bude letos sledován i vliv termínu sklizně (délky vegetační doby) na výnosy cukrovky, která je významným činitelem ovlivňujícím hospodářský výsledek.

Obdobně jako v Bezně probíhají ostatní řepařské dny. Jsou nejenom příležitostí k získání aktuálních informací, ale i místem setkání a neformálních rozhovorů.

5. 6. 2009
Blahoslav Marek