Seminář výrobních ředitelů v Seredi

Tradiční třídenní seminář výrobních ředitelů a vedoucích výrob z českých a slovenských cukrovarů uspořádala společnost VUC Praha pod patronací Slovenských cukrovarů, s. r. o., v Seredi 26. až 28. května 2009.

Po přivítání ředitelem Janíčkem, následné prohlídce rekonstruovaného závodu Sereď a společném obědě se 25 účastníků přemístilo do školicího střediska Galbov mlyn. Z odborného programu lze uvést: moderní trendy v meteorologii, problematika výroby bioetanolu a související legislativy, nejlepší dostupné techniky (BAT, BREF, IPPC aj.), zpracování třtinové suroviny v různých státech, znovuvyužití změkčovacích ionexů, zprávy z konferencí (Remeš – Asociace A. van Hooka, Rotterdam – ESST), ze světa (Moldávie, Bělorusko), současné trendy v zahraničních cukrovarech a v neposlední řadě i informace o závadách v kampani 2008, včetně rozsáhlé diskuse.

Kromě vlastního odborného programu (podrobnosti uvedeme v LCaŘ 7/8) byla zajištěna i velice zajímavá prohlídka výroby lidové keramiky nedaleko Modre a hrad Červený Kameň. K dobré náladě přispěla i místní specialita – pečená kachna se zelím a lokšemi.

1. 6. 2009
Jaroslav Gebler