Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy AKP

Nová dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy AKP (77 států Afriky, Karibiku a z oblasti Pacifiku) má vstoupit v platnost 1. října 2009. Umožňuje státům AKP bezcelní dovoz cukru na trh EU:
1.  ze států AKP (které nenáleží do skupiny států LDC – tj. nejméně rozvinutých) dovoz 1,38 mil. t bílého nebo surového cukru v hospodářském roce 2009/10. V roce 2010/11 pak může tento dovoz stoupnout na 1,45 mil. t cukru;
2.  importéři musí za tento cukr zaplatit min. 90 % z referenční ceny platné v EU;
3.  od 1. října 2015 bude obchod s cukrem se státy AKP a LDC zcela bez cel a kvót. Zjistí-li však Komise EU, že nárůst dovozů ohrožuje trh EU s agrárními produkty, může dovozy omezit nebo zcela zastavit.

Výrobci cukru ze zemí AKP a LDC ve východní a jižní Africe – od Súdánu až po Mozambik – mají výborné podmínky pro zvýšení produkce: vhodné klima, vysoké výnosy cukru (11 t/ha), velmi nízké výrobní náklady (pod 250 USD/t). Tyto státy mohou svou výrobu zvýšit do roku 2014/15 ze současných ca 7 mil. t na 9,5 mil. t. Export do EU by pak mohl být 3,5 mil. t. Největší potenciál růstu výroby cukru je v Súdánu, Mozambiku, Zambii, Zimbabwe a Tanzánii. Bude se jednat převážně o dovozy surového cukru, proto mohou přinést značný nárůst práce evropským rafineriím cukru.


20. 5. 2009