Pěstitelé v Čechách dle statistiky kupních smluv pro rok 2009

Agronomické oddělení společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s., na základě údajů z kupních smluv pro rok 2009 rozdělilo pěstitele cukrovky do čtyř kategorií podle množství dodávané cukrovky. Z přehledu vyplývá, že pěstitelé s dodávkou větší, než 10 tis. t, dosahují při průměrné výměře 250 ha nejvyššího výnosu 64 t/ha cukrovky (přepočteného na 16% cukernatost).

Kategorie
pěstitelů
cukrovky
Počet
pěstitelů
cukrovky
Smluvní
dodávka
řepy16%
Celková
plocha
cukrovky
Průměrný
výnos
řepy16%
Průměrná
plocha
řepy
Podíl
kategorie
na dodávce
Podíl
kategorie
na ploše
Podíl
na počtu
pěstitelů
(1) (t) (ha) (t/ha) (ha) (%) (%) (%)
 nad 10 000 t 60 960 000 15 000 64 250 49 47 15
 5 000–10 000 t 60 440 000 7 300 60 122 23 23 15
 3 000–5 000 t 60 240 000 4 100 59 68 12 13 15
 do 3 000 t 230 300 000 5 500 55 24 15 17 56
 CELKEM 410 1 940 000 31 900 61 78 100 100 100


Pramen: Cukrovary a lihovary TTD a. s. dle SPC Čech.