Provoz lihovaru PLP v Trmicích prodloužen

Společnost PLP získala 4. května 2009 povolení k dalšímu zkušebnímu provozu lihovaru v Trmicích u Ústí nad Labem. Lihovar má povolen provoz na následující tři měsíce, tj. do 31. července letošního roku. Rozhodl o tom trmický stavební úřad, jednání se zúčastnili také zástupci České inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice, odboru životního prostředí ústeckého magistrátu i krajského úřadu.

Lihovar společnosti PLP se dlouhodobě potýká s problémy způsobenými zápachem, na který si stěžují někteří místní občané. Během dalšího tříměsíčního provozu musí pokračovat v provádění opatření, která by zápach odstranila.


Na webových stránkách trmického městského úřadu lze nicméně nalézt ve složce věnované Lihovaru PLP pouze dopisy jedné stěžovatelky a dopis (podepsaný ca 90 obyvateli) – který vyjadřuje nesouhlas s předchozí stížností

7. 5. 2009