Diskuse o o přínosu biopaliv v USA

Americký prezident Barack Obama stojí před politicky citlivým rozhodnutím, zda schválí rozsáhlejší využívání etanolu jako alternativy fosilních paliv. Před dvěma lety Kongres rozhodl, že spolu s legislativním návrhem musí Agentura ochrany životního prostředí (EPA) prokázat, že využívání biopaliv skutečně pomáhá v boji proti změnám klimatu.

Podle ochránců životního prostředí, kteří se zaštiťují vědeckými studiemi, musí EPA vzít v potaz i další faktory. Tedy nejen množství emisí, které vznikají při výrobě a spotřebě etanolu, ale i nepřímé dopady. Podle nich jsou nejdůležitějšími změny ve využívání půdy, včetně odlesňování ploch pro novou zemědělskou půdu pro pěstování energetických plodin za hranicemi USA.

V březnu zaslalo dvanáct senátorů, republikánů i demokratů, dopis ředitelce EPA Lise Jacksonové, aby se naopak rozhodnutí Agentury soustředilo jen na přímé emise spojené s výrobou a spotřebou etanolu. Etanol označují za zelenou náhradu benzinu, která pomůže USA snížit závislost na fosilních palivech, zejména dovážených z ciziny. A vkládají do něj naději, že se bude vyrábět i z celulosy, kterou obsahuje například sláma nebo dřevo.

Návrh Kongresu z roku 2007 počítal s produkcí 750 mil. hl v době okolo roku 2015 a 360 mil. hl kolem roku 2022. Podle návrhu musí palivo vyrobené v zařízeních vydovaných po roce 2007 dosáhnout o 20 % méně emisí než benzin v případě výroby z kukuřice a o 60 % méně emisí při výrobě z celulosy. Dosáhnout těchto limitů by neměl být problém, ten nastane v případě nepřímých emisí, nemusí to však nutně znamenat konec etanolu.

Nathaniel Green z organizace Natural Resources Defense Council říká, že je současná produkce stále dotovaná, ale je možné vyrábět etanol zcela konkurenceschopný s tím, že výrobci musí splnit požadavky na ochranu půdy.

Podle senátorského dopisu má EPA přinejmenším odložit zkoumání dopadu biopaliv na využívání půdy, protože dosud neexistují dostatečné informace. Příliš přísné posuzování může vážně poškodit využívání biopaliv a omezit potřebné investice.

7. 5. 2009

Pramen: Ekolist podle agentury AP na serveru MSNBC.