19. řádná Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech

19. řádná valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech se včera konala na tradičním místě, v Bezně na Mladoboleslavsku. Pěstitelé cukrovky hodnotili situaci v oboru a práci svazu v minulém roce a schvalovali zaměření činnosti v roce 2009.
Se zprávou o činnosti SPC Čech v roce 2008 seznámil účastníky předseda ing. Zdeněk Joudal, referát o ekonomice pěstování cukrové řepy přednesl ing. Jaromír Chochola, CSc. V diskusi promluvil ing. Werfl (Cukrovary a lihovary TTD, a.s.), ing. Štěpánek (SPC Moravy a Slezska), JUDr. Pojer (ČMCS) a ing. Froněk (MZe ČR).
Představitelé svazu i další řečníci ocenili práci ing. Jiřího Krouského, který řadu let jako výkonný ředitel SPC Čech, často za nelehkých okolností, řídil činnost řepařské organizace. Shodli se na tom, že ing. Krouský, který odchodem do důchodu ukončil práci ve SPC, má velkou zásluhu na rozvoji českého řepařství v uplynulých letech. 0d 1. 4. 2009 funkci výkonného ředitele SPC Čech převezme ing. Jan Křováček, představitel mladší generace pěstitelů.
Jednání 19. řádné valné hromady SPC Čech uzavíraly, jako každoročně, zpráva dozorčí rady, návrh rozpočtu na rok 2009, návrh činnosti v tomto roce a schválení usnesení z valné hromady.


19. 3. 2009