Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2009

Konference se konala v tichém krásném přírodním prostředí Resortu Svaté Kateřiny v Počátkách, který byl přebudován z dětské ozdravovny na rekreační středisko. Náplň letošní konference tvořilo pět hlavních okruhů. První referáty přednesli zástupci Ministerstva zemědělství, Česko-moravského cukrovarnického spolku, Slovenského cukrovarnického spolku a Svazu lihovarů ČR. Další přednášky se týkaly problematiky výroby lihu a bioetanolu, problematiky zemědělsko-řepařské, cukrovarnictví a průběhu kampaně 2008/09. Firmy spolupracující s cukrovarnickým a lihovarnickým průmyslem představily své výrobky a produkty. Namátkou lze uvést některé názvy: Reformovaná legislativa v oblasti společných trhů, Výsledky kampaně v SR, v ČR, v Suedzucker-Moldava, Výnosový potenciál cukrovky, Problematika bioetanolu v EU, Kampaň v cukrovaru Sereď, Aktivity FPBT na VŠCHT, Procesní automatizace ABB v roce 2009, Sušení třídění cukru v Litovli, Využití saturačních kalů jako plniva, Výroba biocukru v Hrušovanech, Aktivity ZVU Potez, Optimalizace varny kontinuálním zrničem, Historie lounského cukrovarnictví a řada dalších zajímavých témat. Ze zahraničí jsme vyslechli referáty ze Slovenska, Moldávie, Ukrajiny. Celkem bylo předneseno 23 referátů pro 103 účastníků.

Po dvanácti letech bylo místo konání konference změněno z Luhačovic do Počátek na Pelhřimovsku. Je to oblast, kde jsou historické počátky průmyslového cukrovarnictví (Kostelní Vydří – 1829, Dačice – 1833). Hlavním motivem českého předsednictví ČR v EU se stala kostka cukru, která vznikla právě v dačickém cukrovaru již v roce 1841. V roce 1843 získal ředitel tamější rafinerie J. C. Rad na svůj vynález c. k. patent a na trhu se objevily první kostky cukru na světě. Řada zajímavostí kolem tohoto světového unikátu je v dačickém Muzeu kostky cukru, které účastníci konference rovněž navštívili. Prohlédli si i provoz dačického Centropenu, výrobce popisovačů a fixů.  
13. 2. 2009