Kampaň 2008/09 ve společnosti Cukrovary a lihovary TTD

Cukrovary a lihovary TTD, a. s., ukončily další úspěšnou cukrovarnickou kampaň – v dobrovickém cukrovaru již 178. v pořadí! Společnost zpracovala cukrovou řepu od 410 pěstitelů, z celkové plochy 30 tis. ha. Průměrná výměra na jednoho pěstitele tak byla 73 ha. Pro výrobu cukru byla zpracována řepa z 22 tis. ha, pro výrobu lihu z 8 tis. ha.

Výsev cukrovky byl zahájen v poslední dekádě března a ukončen před 20. dubnem. Následné dešťové srážky pomohly vzcházení a umožnily dobrý růst řepy. Zdravotní stav porostů byl po celou dobu vegetace příznivý. Suché a teplé počasí v posledních měsících před sklizní pomohlo dosáhnout vysoké cukernatosti, v průměru 19 %. Sklizeň probíhala od poloviny září do konce listopadu. Výnos bulev přepočtený na 16% cukernatost byl 63 t/ha (tj. 10,2 t/ha polarizačního cukru), druhý nejvyšší v historii.

Během kampaně, která začala 24. září v Dobrovici (v Českém Meziříčí byla zahájena 26. září) a trvala 87 dní, bylo celkem vyrobeno 211 tis. t cukru, což odpovídá výrobní kvótě přidělené společnosti. Kvalita vyrobeného cukru je vynikající. Dobrovický cukrovar zpracovával v průměru 13 200 t řepy denně, cukrovar v Českém Meziříčí 6 520 t. V lihovaru v Dobrovici bylo celkem vyrobeno 250 tis. hl lihu při průměrné denní výrobě 3 tis. hl. Produkce pelet, i díky nově postavené sušárně řízků v Českém Meziříčí, dosáhla 48 tis. t.


14. 1. 2009