„Gumovité“ řepy v Německu

Na jihozápadě Německa (Bádensko-Würtembersko, Porýní-Falc, Franky) se šíří zřejmě nová choroba cukrové řepy. Prosvětlené porosty rychle ztrácející listy, odumírá kořenové vlášení, „gumovitá“ bulva je bez turgoru, zejména ve špičce, řepa nedrží pevně v půdě a dá se lehce vytáhnout. Je to v oblasti, kde se už cca 10 let šíří choroba SBR (syndrom nízké cukernatosti) a bakterie tuto chorobu způsobující byla v napadených řepách skutečně prokázána. Vedle ní se tu však vyskytuje ještě další nepříbuzná bakterie dosud diagnostikovaná u chorob brambor, jabloní a vinné révy. Je obava, že tato choroba bude významně poškozovat skladovatelnost řepy. Podobné příznaky byly už před léty pozorovány na Balkáně a v letošním roce se významně projevují v Srbsku, Chorvatsku, Rumunsku a Maďarsku. V jižním Německu je dnes tento nový problém velmi diskutován, soustředí se na něj velká pozornost.

Jaromír Chochola dle dZZ, 3. 11. 2023