Tisková zpráva

Vláda rozhodla, že za pět let bude čtvrtina státních aut ekologicky přátelská

Do roku 2014 by mělo být každé čtvrté auto používané státní správou „ekologicky přátelské“. Vláda dnes schválila Program obměny vozového parku státní správy, který připravilo ministerstvo životního prostředí. Důvodem je, že vliv dopravy na kvalitu ovzduší stoupá, alarmující je meziroční nárůst skleníkových plynů a prašných částic. Doprava je po energetice a průmyslu třetím největším producentem emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů [1].

„Znečištěný vzduch dýcháme všichni, roste počet alergiků i dětí s astmatem. Doprava představuje nejrychleji rostoucí zdroj emisí. Státní správa by proto rozhodně měla jít příkladem a povzbuzovat trh s čistými technologiemi. Nákupem ekologicky přátelských aut se nejen sníží exhalace, ale také ušetří za pohonné hmoty. Schválený Program je jedním z řady kroků, které by měly přispět k tomu, abychom dýchali čistší vzduch,“ konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík.

Státní správa používá zhruba dvacet tisíc aut. Nákupem nových „ekologicky přátelských vozidel“ by měl probíhat v rámci běžné obměny vozového parku, a proto nebude mít zásadní vliv na státní rozpočet. Do Programu nejsou zahrnuty automobily nad 3,5 tuny. Nakupovaná auta musí splňovat emisní limity EURO 5, případně vyšší, a současně také přesně stanovené limity emisí oxidu uhličitého [2].

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP
16. 12. 2008


Poznámky:
[1] Po energetice je v EU dopravní sektor druhým nejvyšším producentem skleníkových plynů. V České republice je doprava na třetím místě za energetikou a průmyslem. V roce 1990 činil podíl emisí oxidu uhličitého z dopravy na celkových emisích v EU 18,3 % a v České republice 4,4 %. V roce 2005 vzrostl v EU na 24 % a v České republice na 12,6 %.
[2] „Ekologicky přátelská“ vozidla kategorií M1 a N1 nakupovaná státní správou musí využívat alternativní pohon nebo s konvenčním pohonem splňovat emisní limity EURO 5, případně vyšší, a současně tyto limity emisí CO2.