Učená společnost profesora Koštíře na návštěvě cukrovaru v Dobrovici

Žáci, studenti, doktorandi, habilitantni a přátelé zakladatele české biochemie, Josefa Václava Koštíře, se v úterý 11. listopadu sešli na v pořadí již 47. zasedání Učené společnosti J. V. Koštíře, které se tentokrát konalo v cukrovaru společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Akademici měli možnost exkurze do areálu cukrovaru, při které jim byl průvodcem generální ředitel společnosti Ing. Oldřich Reinbergr. Po prohlídce následovaly přednášky prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., Ing. Oldřicha Reinbegra, prof. MUDr. Jiří Tichého, DrSc., a prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Ná závěr setkání došlo na diskusi s malým občerstvením, při kterém byla, jak jeden z návštěvníků vtipně poznamenal, „největší koncentrace profesorů na metr čtvereční v republice.“


Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

 
9. 12. 2008