Tereos TTD Česká Republika i v komplikovaném období vykázala zisk

Největší česká cukrovarnická a lihovarnická skupina, Tereos TTD Česká Republika, za uplynulý fiskální rok od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 vykázala čistý zisk 305 mil. Kč. Vyplývá to z účetní závěrky zveřejněné dnes na valné hromadě společnosti. „Prožili jsme těžký rok, ale vycházíme z něj posílení,“ uvedl předseda představenstva společnosti Oldřich Reinbergr.

Společnost Tereos TTD Cukr Česká Republika za fiskální rok 2015/2016 utržila 5,2 miliardy korun, což je meziroční pokles o 16 %. Ten byl zapříčiněn především historicky nízkou cenou cukru na domácím i evropském trhu, nízkou úrodou vstupní suroviny – cukrové řepy v důsledku mimořádně suchého počasí prakticky po celou dobu vegetace a také nehodou v lihovaru Dobrovice, která ho na několik měsíců vyřadila z provozu.

V hodnoceném roce společnost ve svých cukrovarech v Dobrovici a Českém Meziříčí a lihvarech v Dobrovici, Chrudimi a Kojetíně vyrobila 256 000 tun cukru, 457 000 hektolitrů bezvodého lihu (líh určený do pohonných hmot), 413 000 hektolitrů pitného lihu a 65 000 tun pelet (krmivo). Společnost zhruba 40 % produkce exportuje, především do sousedních států EU (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko), ale také do tzv. třetích zemí mimo EU (Blízký východ, Afrika).

V příštím roce společnost plánuje navýšení výroby, a to především z důvodu navýšení ploch cukrové řepy z 33 500 na 35 000 hektarů. Strategií Tereos TTD je se co nejlépe připravit na prostředí liberálního trhu s cukrem, které nastane po konci režimu kvót v říjnu 2017. Proto společnost neustále investuje, a to především do snižování energetických, logistických a fixních nákladů. V souvislosti s koncem kvótového režimu, který omezoval možnost vývozu do zemí EU, plánuje společnost využít této skutečnosti a také své výhodné logistické pozice ve střední Evropě k rozšíření svého portfolia zákazníků v Evropě.
30. 6. 2016
Zdroj: Jakub Hradiský, vedoucí komunikace Tereos TTD Česká Republika
 ; ;  ; ;