Ministerka Matečná na rokovaní so Zväzom cukrovej repy Slovenska

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutiaso Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska dňa 19. 5. 2016. Hlavnou témou boli možnosti podpory a stabilizácie tohto sektoru a predídenie situáciepodobnej v mliečnom sektore.

Predstavitelia pestovateľov a spracovateľov cukrovej repy na Slovensku upozornili na fakt, že už v roku 2017 budú cukrovú repu siať bez kvót. Je veľký predpoklad, že tento fakt negatívne ovplyvní celé cukrárske odvetvie a môže mať na niektorých pestovateľov fatálne následky. Zo strany predstaviteľov zväzu bol preto vznesený apel na navýšenie platieb na hektár už v budúcom roku. Podobne uvažujú aj naši susedia z Maďarska a Českej republiky.

Aktuálne sa cukrová repa na Slovensku pestuje na 21 000 hektároch pôdy a toto odvetvie má 200-ročnú tradíciu. Pracuje s ňou približne 200 podnikov, z ktorých je až 98 % vo Zväze cukrovej repy Slovenska. Tento sektor zamestnáva okolo 3 000 ľudí. Cukrová repa, ktorá sa u nás vypestuje a následne spracuje sa z väčšej časti predáva iba na našom trhu, čo pre našu krajinu momentálne znamená absolútnu sebestačnosť. Zlikvidovanie tohto sektora by znamenalo závislosť na zahraničných dodávateľoch a ohrozenia množstva pracovných miest

Ministerka vyjadrila na rokovaní ubezpečila partnerov, že sa touto otázkou bude intenzívne zaoberať. Za účelom stabilizácie tohto trhu v ďalšom období ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná dala Výskumnému ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva vypracovať dopadovú štúdiu a Zväzu cukrovej repy Slovenska navrhla vypracovať návrh opatrení.13. 6. 2016
Zdroj: MPRV SR
 ; ;  ; ;